Klobusiczky Terézia

Innen: Gödöllő
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Grassalkovich Antalné Klobusiczky Terézia fogadalmi képe

Klobusiczi és zethényi báró Klobusiczky Terézia (1709-Gödöllő, 1781. december 20.) Grassalkovich Antal harmadik felesége.


Élete

Nemesi családban született. Édesapja Klobusiczky István, édesanyja Kapy Klára. Első férje Forgách Ferenc volt. 1730-ban házasodtak össze. Gyermekük nem született.


Második férje I. Grassalkovich Antal, elhunyt húgának a férje. Grassalkovich Antal első felesége halála után nem akart újból nősülni, de a Klobusiczky családdal folytatott örökösödési perek miatt szükséges volt a rokonság. 1752-ben Komjátiban esküdtek meg. Gyermekük nem született. A testvére félárván maradt gyermekeit nevelte fel.

1871-ben halt meg. Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika családi kriptájában nyugszik. Migazzi bíboros készítette el I. Grassalkovich Antal és felesége síremléket 1772-ben. A síremléket vörös és fekete márványból faragták, családi címerekkelékesítették. Johan Georg Dorfmeister munkája. Az egyik legszebb barokk síremlék.


Templomépítések

Őrszentmiklósi római katolikus templom

Máriabesnyő

Máriabesnyő a török korban elpusztult, csak a községi templomának maradványi utaltak arra, hogy itt valaha éltek emberek. Klobusiczky Terézia 1759-ben egy lorettói kápolnát szeretett volna a romok helyére építeni. A romok eltakarítása közben egy csontból faragott kis szobrot találtak. A XII-XIII. századi faragvány Szűz Máriát ábrázolta, karján a gyermek Jézussal. A kápolna megépült és felszentelték. A kis Mária-szobor rengeteg zarándokot vonzott Máriabesnyőre. A kápolnát kibővítették. 1768-177 között alsó és felső templomot építettek.


Árpád-házi Szent Erzsébet templom, Bácsbokod

A faluban először 1340-ben építettek náddal fedett imaházat a Nádágy pataktól keletre. 1733-ban már a mai templom helyén állt az imaház, 1763-ban harangot is kapott a falu temploma. Anyakönyveket 1771-től vezették, ekkor még nem volt kinevezett plébánosa a falunak. 1780-ban Klobusiczky Terézia, elhunyt férje végakarata szerint az imaház helyett a bátmonostori apátság tégláiból templomot építtetett Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére. A templom 32,75 méter hosszú és 14 méter széles volt.


Őrszentmiklósi római katolikus templom

A templomot Grassalkovich Antal özvegye Klobusiczky Terézia építtette saját költségére. Egyhajós, középtornyos copfstílusú templom, barokk stílusú berendezéssel. Alapkövét 1779 szeptemberében tették le. 1781. szeptember 2.-án szentelték fel. Az oltár fölött Szent Miklós képe látható.


Hévízgyörki Öregtemplom

Lőrinci Szent Mihály római katolikus templom

Lőrinci Heves megye nyugati részén fekvő város, a Hatvani kistérségben, a Zagyva folyó mellett terül el. A korábbi 1695-ben épült templomhoz 1740-ben építtetett tornyot gr. Grassalkovich I. Antal, majd özvegye Klobusiczky Teréz a korábbi épület felhasználásával 1775-ben késő barokkstílusban építtette újjá.

Egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású templom. A szentély északi oldalán kontyolt féltetős sekrestye található, illetve lejárat a kriptába. Csehboltozatos a hajó és a szentély, a hajó nyugati oldalán karzattal. A templom berendezése 18. század végi. A szószék, a gyóntatószék és a keresztelőmedence copfstílusú.


Hévízgyörki Öregtemplom

A falu első temp­loma egy igen kis méretű, félköríves szentélyű épület volt. A középkori épület első okleveles említése 1472-ből származtatható. 1760-ban Grassalkovich Antal birtokán találjuk, igen­ csak felújításra szoruló állapotban. A templom tor­nyát villámcsapás érte 1771-ben. A tornyot okkor Grassalkovich özvegye Klobusiczky Terézia rendbe tetette, a leomlott részt téglából visszafalazták. Karbantartásáról azonban nemigen gondoskodhat­tak, mert 1772-ben azt jegyezték föl, hogy "a templom kőfalai nedvesek, a deszkamennyezet le fog szakadni", a "toronynak fa munkája megromlott ... "rotthadt ge­rendáit ki kellene cserélni".

A II. világháborúig a templomot folyamatosan hasz­nálták, ekkor azonban megsérült. Pusztulásnak az ezt követő években indult, s állapota fokozatosan romlott 1985-ig, amikor is megkezdődött felújítása. A munkák végeztével a templom felszentelése 1988. november 13-ára esett, Szent Márton napját követő vasárnapra.Forrás