Lászlófalvi Eördög Tibor tartalékos őrmester

Innen: Gödöllő
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
lászlófalvi Eördögh Tibor

Pál Gábor - régi gödöllői lakos - nagyapja, lászlófalvi Eördögh Tibor, harctéri emlékeit osztotta meg velünk. Eördögh Tibor hosszú évtizedeken keresztül élt Gödöllőn. Kókán született, apja nyomdokaiba lépve tisztviselő lett. Turára költözött, ahol segédjegyző lett, majd onnan Orgoványra, ahol már főjegyzőként dolgozott. 1933-ban költöztek Gödöllőre családjával. Nyugdíjazása után tovább dolgozott a Községházán. Városunkban hunyt el 1966-ban, 83 éves korában.

Az I. világháborúban felmentése volt a sorkatonai szolgálat alól, mert hivatalnokként dolgozott, azonban önként hadba vonult. A szolnoki 68. gyalogezredhez csatlakozott. Kikerült az orosz frontra, ahonnan 7 hónap után került haza, mikor megsebesült. A háború után 1921-ben Orgoványon 60 önkéntes bevonásával részt vett a Lajtabánsági harcokban, amely az Őrvidék elcsatolása miatt alakult ki. A harcok Prónay Pál vezetésével folytak. Eördögh Tibort Prónay emlékéremmel tüntették ki, az elismerő oklevélen Héjjas Iván aláírásával. A Prónay emlékérmet tartják a legszebb emlékéremnek.


Katonai kitüntetései:

  • Károly Csapatkereszt
  • Háborús Emlékérem kardokkal és sisakkal
  • Prónay Emlékérem/Lajtabánsági Emlékérem


Hanganyag

A történetet hanganyag formájában is meg lehet hallgatni


Újság kivágatok

Magyarország c. újság 7. oldala, 1915. június 18.
Magyarország c. újság 8. oldala, 1915. június 18.
Magyarország c. újság címoldala, 1915. augusztus 21.
Magyarország c. újság 2. oldala, 1915. augusztus 21.
Esti lap - Rendkívüli kiadás címoldala, 1915. június 03.
Borsszem Jankó c. vicclap 7. oldala, 1909. április 04.
Borsszem Jankó c. vicclap 8. oldala, 1909. április 04.


Hirdetmények

Gaedicke Bankház rt. szórólapja
Gaedicke Bankház rt. hirdetménye
Adománygyűjtési hirdetmény, 1917. augusztus 17.
Festmény vásárlási hirdetés
Az Országos Hadsegélyező Bizottság felhívása, 1915. március 31.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter felhívása gubacs gyűjtés céljából, 1915. szeptember 08.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter felhívása szedercserje levél gyűjtés céljából, 1915. szeptember 08.


Térkép

A háborús Európa térkép-karikatúrája 1914.


Visszatérés a Családtörténetek szócikkhez